Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Десет ръководни принципа за събиране, съхранение, споделяне и употреба на данни

Десет ръководни принципа за събиране, съхранение, споделяне и употреба на данни
Десет ръководни принципа за събиране, съхранение, споделяне и употреба на данни

Видео: Десет ръководни принципа за събиране, съхранение, споделяне и употреба на данни

Видео: Десет ръководни принципа за събиране, съхранение, споделяне и употреба на данни
Видео: Проблемът „глутен свързани състояния“ през погледа на детския гастроентеролог 2023, Март
Anonim
  1. Данните за общественото здраве трябва да се придобиват, използват, разкриват и съхраняват за законни цели на общественото здраве.
  2. Програмите трябва да събират минималния обем от лична информация, необходима за провеждане на дейности по обществено здраве.
  3. Програмите трябва да имат силни политики за защита на поверителността и сигурността на лични данни.
  4. Политиките за събиране и използване на данни трябва да отразяват зачитането на правата на хората и обществените групи и да сведат до минимум ненужната тежест.
  5. Програмите трябва да имат политики и процедури, за да гарантират качеството на всички данни, които събират или използват.
  6. Програмите имат задължението да използват и разпространяват обобщените данни своевременно към съответните заинтересовани страни.
  7. Програмите трябва да споделят данни за законни цели на общественото здравеопазване и могат да установят споразумения за използване на данни, за да се улесни своевременното споделяне на данни.
  8. Данните за общественото здраве трябва да се поддържат в сигурна среда и да се предават чрез сигурни методи.
  9. Минимизирайте броя на лицата и образуванията, на които е предоставен достъп до идентифицируеми данни.
  10. Програмните служители трябва да бъдат активни и отговорни ръководители на обществените здравни данни.

Популярни по теми