Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Първи стъпки - Синтаксични нотации - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Съдържание:

Първи стъпки - Синтаксични нотации - Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Първи стъпки - Синтаксични нотации - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Първи стъпки - Синтаксични нотации - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Първи стъпки - Синтаксични нотации - Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Видео: ПРАКТИЧНО ЗА ВАКСИНИТЕ 2023, Може
Anonim

Приготвяме се да започнем

Синтаксични нотации

Следните правила се прилагат при четене на този документ и използване на синтаксис:

Синтаксични нотации, използвани в това ръководство

Синтаксис обяснение
ВСИЧКИ КАПИТАЛИ Командите на Epi Info 7 и запазените думи са показани с главни букви.
Информация, която трябва да бъде предоставена на команда или функция. Параметрите са затворени със символи по-малки и по-големи от тези. Всеки валиден параметър е описан след оператора на синтаксиса за командата. Параметрите се изискват от командата, освен ако не са затворени в скоби {}. Не включвайте в кода символите или {}.
Скобите около параметър показват възможността за повече от един параметър. Не включвайте в кода символите или .
{} Скобите {} около параметър означават незадължителен параметър. Не включвайте в кода {} символите.
| Символът на тръбата "|" означава избор и обикновено се използва с незадължителни параметри. Пример се вижда в командата LIST. Изберете една от опциите или параметрите и не включвайте | символ в кода.
*** коментар Класически анализ на коментара

*** Три звездички в началото на ред код в редактора на програмата за класически анализ показва коментар. Коментираните редове се пропускат, когато се изпълнява програма. Кодирането на редове от код може да бъде полезно за документиране целта на програмата и за отстраняване на проблеми.

// коментар Проверете кода едноредов коментар

В Check Code, // или двойна наклонена черта в началото на ред код в редактора за проверка на кода на дизайнера на формуляри показва един ред коментар. Всичко вдясно от // се игнорира, когато Check Code работи по време на въвеждане на данни. Следващите редове не се коментират, освен ако не започват с //.

/ *

коментар 1

коментар 2

коментар n

* /

Проверете кода многоредов коментар

В Check Code a / * или slash-asterisk указва началото на многоредов коментар, а * / или наклонена черта със звездичка показва края на многоредовия коментар.

Всички редове, които се появяват между / * и * /, се пропускат, когато Check Code работи по време на въвеждане на данни. Това е полезно за документиране целта на кода и за коментиране на големи части от Check Code за отстраняване на проблеми.

И двете / * и * / трябва да се появят в лявото поле на редактора.

" Кавичките трябва да обграждат всички текстови стойности.

Пример: DIALOG „Забележка: Дата на раждане е невалидна“изпълнява командата DIALOG, за да покаже съобщение с текста, показан в кавички.

Популярни по теми