Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Проверете кодовите команди - Проверка на код - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Съдържание:

Проверете кодовите команди - Проверка на код - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Проверете кодовите команди - Проверка на код - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Видео: Проверете кодовите команди - Проверка на код - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Видео: Проверете кодовите команди - Проверка на код - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Видео: ЕРАТА НА ИЗМАМАТА_Паднали ангели и Новият световен ред_(превод) 2023, Може
Anonim

Проверете кодовите команди

 • Въведение в командите за проверка на кода
 • Основни правила за контрол на кодове за проверка
 • Създаване на блок за проверка на код

Въведение в командите за проверка на кода

Командите за проверка са структурирани в блокове.

Всеки блок започва с име на поле, страница или формуляр и завършва с думата КРАЙ.

Всички команди трябва да са в блок с име на поле.

Командите в блок обикновено се активират преди или след извършване на запис в полето.

За някои типове полета блоковете могат да се активират и при щракване върху контрола (т.е. квадратчета за отметка и бутони за команди).

Обичайният случай е, че командите се изпълняват след направен запис и потребителят е натиснал клавиша или когато курсорът е напуснал полето автоматично.

Това поведение може да бъде променено чрез поставяне на команди в блокове, наречени ПРЕДИ.

Форматът на блоковете за проверка обикновено е структуриран, както следва:

Поле VARIABLENAME

След

Проверете синтаксиса на кода, поставен тук

Излезли След

Излезли поле

 • Параметърът FIELD определя на кое име отговаря полето на контролния блок.
 • Параметърът AFTER указва кога ще се извърши действието. Събитието AFTER се изпълнява веднага щом курсорът напусне това поле.
 • Параметърът END-AFTER определя затварянето на командите, които трябва да бъдат изпълнени, в този пример, за събитието AFTER. С други думи, всеки контролен код, вмъкнат между секцията AFTER и END-AFTER, ще бъде изпълнен за това поле, след като курсорът напусне полето.
 • Параметърът END-FIELD просто затваря блока от команди, включени за съответното поле.

В примера по-долу сме включили СЛЕД събитие за поле, наречено DOB. Блокът от контролен код ще изпълни присвояването на стойност на полето AGE с помощта на функцията YEARS. Функцията YEARS ще изчисли разликата между две полета за дата и ще предостави резултата в години.

Поле DOB

След

АЗИГНАЦИЯ ВЪЗРАСТ = ГОДИНИ (DOB, СИСТЕМАТА)

Излезли След

Излезли поле

Основни правила за контрол на кодове за проверка

 1. Командите за проверка трябва да бъдат поставени в блок от команди, съответстващ на променлива / поле в базата данни. Предвидени са специални секции за изпълнение на команди преди или след показване на формуляр, страница или запис.
 2. Коментарите, предшествани от две предни наклонени черти (“//”), могат да бъдат поставени в блокове от команди и ще бъдат игнорирани по време на изпълнение на контролния код.
 3. Командите в блок се активират преди или след като направите запис в полето. По подразбиране командите се изпълняват след завършване на запис с,, или, или друга команда кара курсора да напусне полето (напр. GOTO). Командите могат да се активират и при щракване върху поле или при избиране на стойност от падащ списък (само версии 7.1.4 или по-висока).
 4. Командите за проверка за всяко поле се съхраняват във формата в запис, свързан с определено поле.
 5. Командите се въвеждат автоматично чрез взаимодействие с диалоговите кутии. Синтаксисът, генериран от диалозите, след това се показва в редактора за проверка на кода. Текстът също може да бъде редактиран и запазен в програмния редактор.
 6. ПРЕДИ и НАСЛЕД команди могат да бъдат вмъкнати в полета, но също така във форма, страница или запис.

Създаване на блок за проверка на код

 1. От Select Field Block for Action изберете и разширете формата, страницата, записа или полето, което ще получи командите. Разгънете, като щракнете върху знака +.

  Choose the block for the action to occur
  Choose the block for the action to occur

  Фигура 3.4: Изберете полев блок за действие

 2. Изберете дали командата ще бъде изпълнена преди или след въвеждане на данни във формата, страница, запис или поле, като щракнете върху съответната опция (в този пример СЛЕД).

  Add the after block shell to the editor
  Add the after block shell to the editor

  Фигура 3.5: Добавяне на блок

 3. Можете да щракнете двукратно върху събитието СЛЕД, или щракнете върху бутона Добавяне на блок, за да вмъкнете блока. Блокът за проверка на кода се появява в Редактора на контролния код.
Check Code Sample showing the shell of the After block
Check Code Sample showing the shell of the After block

Фигура 3.6: Блок код добавен към редактора

След като е създаден блок за проверка на код за форма, страница, запис или поле, можете да вмъкнете команди в блока, като използвате секцията Добавяне на команда към полев блок.

 • PrevNavigate на Chec …
 • СледващаДопълнителна проверка…

Популярни по теми