Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Проучване - първоначална настройка - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Съдържание:

Проучване - първоначална настройка - Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Проучване - първоначална настройка - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Проучване - първоначална настройка - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Проучване - първоначална настройка - Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Видео: Введение в Epi Info-I 2023, Юни
Anonim

Уеб проучване

Първоначалната настройка

Публикуването на анкета и събирането на данни изисква информация, която се предоставя или от администратора на системата за уеб проучване или се генерира от системата за уеб проучване. Тази информация осигурява сигурност на системата и достъп до отделни проучвания. Следните са ключови термини, използвани в уеб проучването:

 • Endpoint Address - обозначава местоположението или URL адреса на приложението, което е домакин на анкети.
 • Организационен ключ - осигурява достъп на дизайнера на проучването, за да публикува анкетата и да импортира отговорите.
 • Ключ за анкета - идентифицира проучването, което съответства на защитния знак за изтегляне на данни.
 • Токен за сигурност - предоставя достъп до данните от анкетата и не позволява на другите с ключ на организацията и анкета да имат достъп до тях.

Преди да публикува проучване, дизайнерът трябва да посочи адреса на крайната точка и протокола за обвързване.

 1. Свържете се с вашия администратор на системата за уеб проучване за следното:

  • Адрес на крайната точка
  • Използване на удостоверяване на Windows (Да или Не)
  • Протокол за обвързване (основен или wsHTTP)
  • Организационен ключ
 2. От менюто Epi Info ™ Designer Form изберете Инструменти> Опции.
 3. Кликнете върху раздела Web Survey. Появява се диалоговият прозорец Опции за уеб проучване.

  Web Survey Options dialog box
  Web Survey Options dialog box

  Фигура 5.2: Диалогов прозорец Опции за уеб проучване

 4. Въведете адреса на крайната точка и след това направете избора си за удостоверяване на Windows и протокола за обвързване. Администраторът на системата за уеб проучване предоставя тази информация. Пример за адрес на крайната точка е:

Популярни по теми