Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Проучване - Публикуване - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Съдържание:

Проучване - Публикуване - Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Проучване - Публикуване - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Проучване - Публикуване - Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Проучване - Публикуване - Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Видео: Введение в Epi Info-I 2023, Може
Anonim

Уеб проучване

Публикуване на формуляр в Интернет

След проектирането на форма, която е съвместима със системата за уеб проучване, проучването може да бъде публикувано на уеб сървъра. С отворения формуляр, отворен в дизайнера на формуляри, изпълнете следните стъпки.

 1. От менюто Дизайнер на форми изберете Файл> Публикуване на формуляр в Интернет.

  Publish Form to Web option
  Publish Form to Web option

  Фигура 5.3: Опция за публикуване на формуляр в уеб

 2. Ако формуляр съдържа неподдържан тип поле, се появява съобщение за грешка, посочващо името на всяко невалидно поле.

  Unsupported Field Types error message
  Unsupported Field Types error message

  Фигура 5.4: Съобщение за грешка от неподдържани типове полета

  За да отговорите на изискванията за публикуване, изтрийте или променете типа поле на неподдържани полета. Преди да изтриете поле, имайте предвид, че всички данни, събрани с това поле, също ще бъдат изтрити. Премахването на данни е автоматично и необратимо. Помислете за архивиране на всички данни преди изтриване на поле. Като алтернатива използвайте опцията Промяна на, за да промените полето на поддържан тип поле. Това действие може да се извърши само ако няма таблица с данни, свързана с формата. За информация относно таблицата за изтриване на данни, вижте раздела Дизайнер на формуляри - Как да: Изтрийте съществуваща таблица с данни без да изтривате формата.

  Забележка: Таблиците с данни се създават, когато достъпът до формуляра се извършва с инструмента Enter Data, независимо дали данните са събрани. За да премахнете таблица с данни, изберете Инструменти> Изтриване на таблица с данни

  Fields Change To function
  Fields Change To function

  Фигура 5.5: Полетата се променят към функция

 3. В диалоговия прозорец „Публикуване на формуляр в Интернет“има три раздела, които трябва да бъдат попълнени преди публикуването на анкетата:

  • Страница за въвеждане - предоставя информация на участника в проучването преди началото на анкетата
  • Изходна страница - предоставя заключителни бележки на участника в проучването след подаване на анкетата
  • Опции за публикуване - уточнява техническите аспекти на процеса на публикуване в уеб проучването

  Следните навигационни бутони са в долната част на диалоговия прозорец:

  • Бутонът „ Next “запазва информацията и преминава към следващия раздел.
  • Бутонът за изчистване премахва всички записи от страницата и връща потребителя на празна страница за въвеждане.
  • Бутонът Отказ позволява на потребителя да излезе от диалоговия прозорец Публикуване на формуляр в Интернет и да се върне в прозореца на дизайнера на формуляри.
  • Бутонът ОК ще се опита да публикува анкетата. Ако пропуснете информация, ще се появи съобщение за грешка.
  Publish Form to Web dialog box
  Publish Form to Web dialog box

  Фигура 5.6: Диалогов прозорец за публикуване на формуляр в уеб

 4. В раздела Страница за въвеждане щракнете в текстовото поле Дайте вашето проучване заглавие (задължително), за да въведете заглавието на анкетата. Това заглавие ще се появи в горната част на всяка страница в анкетата.
 5. Въведете номера или идентификационния номер на анкетата, името на организацията и името на отдела. Тази информация се появява в горната част на страниците за въвеждане и излизане. Забележка: Името на организацията се използва само за проследяване. Организационният ключ е ключът, който ви позволява да публикувате анкета на уеб сървъра. Организационният ключ трябва да се пази защитено и поверително. НЕ СТРУВАЙТЕ КЛЮЧА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ПОЛЕТО „Име на организацията“В ТАБЛИЦАТА ЗА ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли! textbox предоставя на участниците поздрав, специални инструкции или допълнителна информация за анкетата. Кликнете в Добре дошли! текстово поле и въведете съобщение.

Introduction Page
Introduction Page

Фигура 5.7: Страница за въвеждане

  1. Изберете датата на затваряне на анкетата от падащото меню „ Дата на приключване на анкетата “, разположено под приветствието! текстово поле. Това поле приема само дата в бъдеще. Забележка: Настройката по подразбиране е 10 дни от текущата дата.

   Survey Closing Date
   Survey Closing Date

   Фигура 5.8: Дата на приключване на анкетата

   В 11: 59: 59.99 ч. На избраната дата за приключване на проучването, всеки опит за достъп до анкетата ще подкани съобщението по-долу.

   Closed Survey dialog box
   Closed Survey dialog box

   Фигура 5.9: Диалогов прозорец за затворено проучване

  2. Щракнете върху Напред, за да запазите тази информация и продължете към раздела Изход на страницата. Забележка: Въвеждащата страница може да бъде редактирана във всеки момент преди публикуването на анкетата, като щракнете върху раздела Страница за въвеждане.

   Exit Page
   Exit Page

   Фигура 5.10: Страница за излизане

  3. Страницата за излизане показва заключителни забележки или допълнителни инструкции относно анкетата. Въведете вашите коментари в текстовото поле до зелената отметка. Този пример гласи „Благодаря, че попълнихте това проучване.“Полетата Анкета, Организация и Отдел автоматично ще се попълват въз основа на информацията, предоставена в раздела Страница за въвеждане. Кликването върху някое от тези полета ще ви върне към страницата за въвеждане.
  4. Щракнете върху Напред, за да продължите към раздела Опции за публикуване.

   Publish Options
   Publish Options

   Фигура 5.11: Опции за публикуване

  5. За да позволите на участник да изпрати повече от един отговор в дадена сесия, изберете бутона Опция Много разрешени отговори. Настройката по подразбиране е Само един отговор, който затваря анкетата, след като участникът представи един запис. Забележка: Избирането на „Само един отговор“няма да попречи на участник да получи достъп до връзката за анкета повече от веднъж.
  6. Въведете / Поставете организационния ключ, предоставен от администратора на системата за уеб проучване. Съвет: Ако ключът за организация е предоставен в имейл или друг електронен файл, копирайте и поставете ключа в полето за ключ на организацията, за да избегнете грешки. Ключът за организация трябва да е валиден глобален уникален идентификатор, за да активирате бутона Publish Form. Пример за организационен ключ е „3f6c6251-4af6-40f7-a440-cb2a9ca92e17.“
  7. Щракнете върху Публикуване на формуляра. Ако се появи съобщение за грешка, свържете се с администратора на вашата система за уеб проучване с текста, показан в полето за публикуване на формуляра. Щракнете върху свързания бутон за регистрация, за да получите достъп до подробна информация относно съобщението за грешка, ако е налице. Обикновено тази грешка възниква с невалиден или липсващ адрес на крайната точка. След успешното публикуване на анкетата, полетата URL, ключ за анкета и маркер за сигурност автоматично ще се попълнят. Участниците в анкетата ще използват този URL адрес за достъп до анкетата.
  8. Кликнете върху бутона Копиране на всички в клипборда. Запазете тази информация в документ или формат по ваш избор за бъдеща употреба. Важно: за достъп до данните от анкетата и анкетата са необходими URL адрес, ключ за анкета и маркер за сигурност. Маркерът за сигурност не може да бъде възстановен, ако е загубен. Съхранявайте маркера за сигурност на сигурно място. НЕ ДЕЙСТВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ С УЧАСТНИЦИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.

Популярни по теми