Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Word Cloud - Приспособления за анализ - Визуално табло - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Съдържание:

Word Cloud - Приспособления за анализ - Визуално табло - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Word Cloud - Приспособления за анализ - Визуално табло - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Видео: Word Cloud - Приспособления за анализ - Визуално табло - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Видео: Word Cloud - Приспособления за анализ - Визуално табло - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Видео: Как создать Wordcloud 2019? How to create WordCloud in 2019? 2023, Може
Anonim

Притурки за анализ

Word Cloud

Опцията Word Cloud предоставя визуална снимка на термините, използвани в текущия набор от данни. Можете да изберете променлива, която да се покаже (анализира). Word Cloud връща графика от думи и термини, използвани в това поле, с размери на шрифта, илюстриращи относителното използване на този термин в сравнение с другите при търсенето. Тази притурка е най-ценна за анализ на текстови полета и многоредови текстови полета. Например, тя може да кондензира поле с главните оплаквания на пациентите от многословни отговори на само най-често използваните думи. Word Cloud може да анализира и други текстово базирани полета, като Legal Value, Legal Legal и Codes.

Приспособлението ви позволява да изключите честите светски думи от търсенето с редактируем списък от думи по подразбиране, за да може Epi Info ™ да игнорира (т.е. да изключи от анализа): a am an и са като, но за него неговото I, ако е в това не ми е от или вечерта, че тяхното това за нас беше, че ще бъде с вас.

 1. Изберете източника на данни Sample. PRJ. Отворете формата за наблюдение от менюто Изследовател на източници на данни.
 2. Щракнете с десния бутон върху платното и изберете Добавяне на притурка за анализ> Word Cloud. Прозорецът за конфигуриране на притурка Word Cloud се отваря на панела със свойствата Variables.

  Word Cloud gadget
  Word Cloud gadget

  Фигура 8.29: Притурка за Word Cloud

 3. Изберете желаната променлива, върху която да разберете думите от падащия списък. За този пример изберете Race. Общите думи за игнориране могат да останат както са посочени по подразбиране.
 4. Щракнете върху OK. Резултатите се появяват на платното на Visual Dashboard. Размерът на шрифта за всяка дума в избраната променлива група обозначава използването на тази дума спрямо останалите в групата. В този пример тогава най-често срещаната раса може да се заключи като „Бяла“, последвана от „Черна“.

  Word Cloud results
  Word Cloud results

  Фигура 8.30: Резултати от Word Cloud

Популярни по теми