Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Биномиален - StatCalc - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Съдържание:

Биномиален - StatCalc - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Биномиален - StatCalc - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Anonim

бином

Биномичното разпределение посочва вероятността от настъпване на редица положителни резултати предвид очаквания процент положителни резултати и общия брой на взетите наблюдения.

пример

Да предположим, че 23, 5% от хората в дадена популация от пациенти са ХИВ-позитивни. Ако от тази група пациенти се избират 16 души, какви са шансовете поне осем от тях да са ХИВ-позитивни?

  1. От главната страница на Epi Info ™ изберете StatCalc.
  2. Изберете популация биномиален (пропорция спрямо Std). Отваря се прозорецът за несравнен случай на контрол.
  3. Въведете Числителя като 8. Това е броят на пациентите със заболяването.
  4. Въведете Общите наблюдения като 16. Това е популацията на пациентите от изследването.
  5. Въведете очаквания процент като 23.5. Това е очаквания процент на случаите, заразени с определено заболяване.
StatCalc showing a binomial distribution
StatCalc showing a binomial distribution

Фигура 10.15: Биномиално разпределение

Въз основа на данните за това биномиално разпределение има 1, 9% вероятност осем или повече от 16-те пациенти да са ХИВ-позитивни. Допълнителните проценти са посочени за диапазоните, посочени в лявата колона на таблицата.

  • PrevPoisson
  • NextMatched Pair Case …

Популярни по теми