Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Com Ref - Проверка: ПРЕДИ Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Съдържание:

Com Ref - Проверка: ПРЕДИ Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Com Ref - Проверка: ПРЕДИ Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Com Ref - Проверка: ПРЕДИ Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Com Ref - Проверка: ПРЕДИ Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Видео: Новите европейски социални политики и тяхното значение за България 2023, Юни
Anonim

Справка за командите

Проверете командите: преди и край-преди

описание

Тази команда дава възможност командите за проверка да се изпълняват преди въвеждането на данни в поле, преди въвеждането на данни във формуляр или страница или преди въвеждането на данни на запис.

Синтаксис

Преди

// добавете код тук

Излезли Преди

Преди и край-преди се използват само в Check Code

Коментари

Командата Преди определя кога се изпълняват команди. Командите между преди и край-преди да се изпълняват, когато получавате достъп до формуляр, запис, страница или поле. За полетата командите в блока Преди се изпълняват веднага, когато курсорът влезе в полето. Ако курсорът не може да влезе в полето, например когато полето е деактивирано или само за четене, тогава командите в блока Преди няма да се изпълняват.

Блокът преди / край-преди не е приложим за полета, които не могат да приемат курсора, като например командни бутони, полета за свързване и опции.

Ако преди / край-преди се използва със запис, тогава данните в полета не са достъпни за условни оператори, като If / then.

пример

Следващите команди демонстрират командните блокове Преди / Край-Преди и След / Край-След. Преди въвеждането на данни се подчертава полето Дата на започване. След въвеждането на данни, ако полето Дата на започване е празно, то полето се маркира, в противен случай полето не е осветено (маркирането се премахва).

Поле ДатаOfOnset ПРЕДИ HIGHLIGHT DateOfOnset КРАЙНИЯ ПРЕДИ СЛЕД АКО DateOfOnset = (.) THEN HIGHLIGHT DateOfOnset ELSE НЯМА СВЕТЛО ДатаOfOnset END-IF КРАЙНИЯ СЛЕД Излезли поле

Популярни по теми