Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Com Ref - Проверка: Коментари Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Съдържание:

Com Ref - Проверка: Коментари Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Com Ref - Проверка: Коментари Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Com Ref - Проверка: Коментари Ръководство за потребителя - Epi Info ™

Видео: Com Ref - Проверка: Коментари Ръководство за потребителя - Epi Info ™
Видео: Plovdiv - ApiBulgaria Expo - 04.03.2014 - Презентация на Мария Габриел 2023, Може
Anonim

Справка за командите

Коментари

описание

Позволява въвеждане на дефинирани от потребителя коментари, идентифициращи задача или дефиниращи имена на променливи на програмиста. Коментарите са полезни и за програми за отстраняване на проблеми и за проверка на код, като инструктирате Classic Analysis или Enter, за да игнорирате коментираните редове. Използвайте коментари, за да деактивирате команди.

Проверете синтаксиса на кода

//

/ *

* /

Синтаксис на класически анализ

Коментари

Проверете кода: За да коментирате един ред текст, започнете реда с коментара с двойна наклонена черта. //

Целият текст на същия ред след коментара с двойна наклонена черта ще бъде игнориран.

За да коментирате няколко реда текст или блок от команди, започнете блока с начален маркер за коментар - наклонена черта със звездичка: / *

Началният маркер за коментар трябва да бъде в първата колона на редактора.

Затворете блока за коментар с коментара за завършване на коментара - звездичка-наклонена черта: * /

Класически анализ: За да коментирате един ред текст, започнете реда с три звездички. ***

Трите звездички трябва да започват в първата колона на редактора. Целият текст след трите звездички *** ще бъде игнориран.

За да коментирате няколко реда текст или блок от команди, започнете всеки ред с три звездички ***.

Проверете примери за код

Пример 1: Коментарите се използват за документиране целта на подпрограма.

Sub ErrorMessage1 ДИАЛОГ "Въведената дата е невалидна." TITLETEXT = "Грешка в датата" Край-Sub Поле DOB След АКО DOB> СИСТЕМАТИРАЙТЕ СЕГА // Следните подпрограми извикват съобщение за грешка с дата. CALL ErrorMessage1 END-IF Излезли След Излезли поле

Пример 2: Коментарите се използват за отбелязване на датата на генериране на кода, дата и цел и автор.

/ * Написано от Demmy Epiologist, MPH Дата завършена - 30.06.2018г Блокът код по-долу използва функцията YEARS. * / АЗИГНАЦИЯ ВЪЗРАСТ = ГОДИНИ (DOB, СИСТЕМАТА)

Пример 3: Коментарите се използват за деактивиране на изпълнението на определени команди.

/ * Следващите няколко реда са непълни и се коментират за по-късно DEFINE PatientID Numeric - Забележка: трябва да се определи идентификационният номер трябва да бъде променлива тип Text. СПИСЪК - ToDo: трябва да добавите имената на полетата в списъка * /

Класически примери за анализ

Пример 4: Командата WRITE, която се появява в рамките на последствието от IF, се коментира временно и се заменя с обикновен DIALOG, докато условието IF е тествано. Всички редове, започващи с ***, се коментират и ще бъдат игнорирани с командите, които се изпълняват.

Популярни по теми