Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Запазени думи - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Съдържание:

Запазени думи - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Запазени думи - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Видео: Запазени думи - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Видео: Запазени думи - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Видео: Введение в Epi Info-I 2023, Юни
Anonim

Запазени думи

 • А
 • B
 • ° С
 • д
 • E
 • F
 • G
 • Н
 • аз
 • J
 • K
 • L
 • М
 • н
 • О
 • P
 • Q
 • R
 • С
 • T
 • U
 • V
 • W
 • х
 • Y
 • Z
 • JavaScript KeyWords
 • Пълен PDF и Word Doc

А

"Абсолютна",

"Действие", "АДА", "Добави", "ВСИЧКО", "ALLOCATE", "БУКВЕНО-ЦИФРОВ", "ALTER", "ВИНАГИ", "и", "Всеки", "Добавяне на", "СА", "КАТО", "Възходящо", "ВЪЗХОДЯЩ", "УПРАЖНЯВАНЕ", "Присвои", "AT", "Разрешение", "АВТОМАТИЧНО УВЕЛИЧАВАНЕ", "Автоматично търсене", "AVG", "BEEP", "Начало", "МЕЖДУ", "Двойна", "Ухапа", "BIT_LENGTH",

"BITMAP", "BOOLEAN", "И ДВЕТЕ", "С", "Байт",

° С

"Отказ", "Каскада", "Каскадно", "CASE", "КАТАЛОГ", "Чар", "CHAR_LENGTH", "Символ", "CHARACTER_LENGTH", "CHECK", "CLEAR", "Буфер", "БЛИЗО", "Разпродажба", "CMD", "Сливам се", "CODE", "Комплектуване", "Съпоставяне", "КОЛОНА", "COLUMNSIZE", "Комбиниране", "КОМАНДНА ЛИНИЯ",

"COMMIT", "COMPRESS", "CONNECT", "ВРЪЗКА", "Ограничение", "ОГРАНИЧЕНИЯ", "СЪДЪРЖА", "ПРОДЪЛЖИ", "Превърна", "Съответните", "броя", "БРОЯЧ", "COXPH", "Създаване", "КРОСС"

"ВАЛУТА", "ТЕКУЩ", "ТЕКУЩА ДАТА", "ТЕКУЩО ВРЕМЕ", "CURRENT_TIMESTAMP", "ТЕКУЩИЯ ПОТРЕБИТЕЛ", "Курсора",

д

"БАЗА ДАННИ", "бази данни", "дата", "ФОРМАТ НА ДАТАТА",

"Време за среща", "Ден", "DBVALUES", "DBVARIABLES", "DBVIEWS", "Преразпредели", "DEC", "Десетична", "DECLARE", "Декомпресиране", "ПО ПОДРАЗБИРАНЕ", "DEFERRABLE", "ВЪЗДЪРЖАЛИ", "Определи", "Изтрий", "Изтрити", "DENOMINATOR", "Низходящо", "Низходящ", "ОПИСВАМ", "DESCRIPTOR", "Диалог", "Забрани", "Disconnect", "DISPLAY", "DISTINCT", "DISTINCTROW",

"DLLOBJECT", "Домейн", "Удвои", "ИЗПУСКАЙТЕ",

E

"Друго", "ElseIf", "КРАЙ", "ENDBEFORE", "END-EXEC"

"Екв", "ESCAPE", "С ИЗКЛЮЧЕНИЕ", "Изключение", "EXEC", "ИЗПЪЛНИ", "Съществува", "EXIT", "ВЪНШЕН", "ЕКСТРАКТ",

F

"FALSE", "Извличане", "FIELDVAR", "FILESPEC", "Първа", "FKEY", "Плава", "FLOAT4",

"FLOAT8", "ЗА", "ЧУЖДЕСТРАНЕН", "FORTRAN", "Намерен", "FREQ", "FREQGRAPH", "От", "FULL",

G

"ОБЩ", "GET", "GLOBAL", "GLOBALID", "ОТИВАМ", "GOTO", "GOTOFORM", "Дарение", "ГРАФИКА", "GRAPHTYPE", "помощната мрежа", "GRIDTABLE", "GROUP", "GROUPVAR", "GUID",

Н

"КАТО", "HEADER", "ПОМОГНЕ", "КРИЯ",

"HIVALUE", "ЧАС", "Хипервръзки",

аз

"Идентичност", "IEEEDOUBLE", "IEEESINGLE", "АКО", "IGNORE", "ПЪРВИЧНА", "IMP"

"В", "Включване", "ИНДЕКС", "Индикатор", "Първоначално", "АТРЕШНА", "ВХОД", "Нечувствителен", "INSERT", "INT", "Число", "ЦЯЛО1", "ЦЯЛО2", "INTEGER4", "INTERSECT", "Интервал", "В", "Е",

"ИЗОЛАЦИЯ",

J

"ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ",

K

"Ключ", "KEYVARS", "KMSURVIVAL",

L

"ЕЗИК", "LAST", "Водещи", "НАЛЯВО", "ПОЗВОЛЯВАМ", "LEVEL", "като", "LINENUMBERS", "LINKNAME", "LIST", "Местни", "Логично", "Логическо_условие1", "ЛОГИСТИКА", "Дълги", "LONGBINARY", "LONGTEXT", "LOVALUE", "НИСЪК",

М

"MAP", "СЪВПАДА",

"СЪЧЕТАВАНЕ", "MATCHVAR", "MAX", "означава", "MEMO", "Сливат", "Мин"

"MINUTE", "Липсващите", "MOD", "MODDATE", "МОДУЛ", "MODUSER", "пари", "Месец", "Мултиграф",

н

"имена"

"Естествен", "Nchar", "NEWPAGE", "НОВ ЗАПИС", "СЛЕДВАЩИЯ", "НЕ", "НЯМА ИЗОБРАЖЕНИЕ", "NOINTERCEPT", "НИТО ЕДИН", "НЕ", "NOWRAP",

"нула", "NULLIF", "НОМЕР", "Цифров",

О

"OCTET_LENGTH", "НА", "OFF", "OLEOBJECT", "На", "САМО", "OPEN", "Вариант", "или", "ПОРЪЧКА", "ВЪНШНА", "ИЗХОД", "OUTTABLE", "припокрива", "OVERLAYNEXT", "OWNERACCESS",

P

"ПАБ", "параметри", "ЧАСТИЧНО", "Паскал", "СТО", "проценти", "Постоянно", "PGMNAME",

"ШАРНИРЕН БОЛТ", "ПОЗИЦИЯ", "ПРЕЦИЗНОСТ", "ПРИГОТВИ СЕ", "Съхрани", "Първичен", "ПРИНТИРАМ", "ПРЕДИ", "привилегии", "PROC", "Процедура", "Процес", "PSUVAR", "Обществено", "PVALUE",

Q

"Quit",

R

"ПРОЧЕТИ", "Истински", "RECDELETED", "СМЕНЯЙТЕ КОДОВЕТЕ", "RECORDCOUNT", "RECSTATUS", "препратки", "REGRESS", "Свързани", "Роднина",

"REPEAT", "Замяна", "Отчет", "REPORTDATA", "RESPONSEVAR", "Ограничи", "Оттегляне", "Право", "ROLLBACK", "ROUTEOUT", "графата", "RUNPGM", "RUNSILENT",

С

"Схема"

"Scroll", "ВТОРИ", "РАЗДЕЛ", "SELECT", "СЕСИЯ", "SESSION_USER", "комплект", "КЪС", "SHOWOBSERVED", "SHOWPROMPTS", "SHOWSINGLECASES", "Сингъл", "SIZE",

"SMALLINT", "Някои", "ВИД", "Пространство", "SQL", "SQLCA", "SQLCODE", "SQLERROR", "SQLNULL", "SQLREAL", "SQLSTATE", "SQLSTRING", "SQLWARNING", "ЗАПОЧВА ОТ", "СТАТИСТИКА", "ЛЕНТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО", "СтОткл", "STDEVP", "STRATAVAR", "Подниз", "SUM", "СБОР", "SYSBARCODE", "SYSLATITUDE", "SYSLONGITUDE", "SYSTEM_USER", "SYSTEMDATE",

"СИСТЕМНО ВРЕМЕ",

T

"TABLE", "TABLEID", "маси", "ШАБЛОН", "Временни", "текст", "TEXTFONT", "TEXTINPUT", "ТОГАВА", "ThreeD", "TIME", "Клеймото"

"TIMEUNIT", "TIMEVAR", "TIMEZONE_HOUR", "TIMEZONE_MINUTE", "TITLETEXT", "ДА СЕ", "ГОРНА ЧАСТ", "Зад гърба", "Сделка", "ТРАНСФОРМ", "Превежда", "ДЪРВО", "TRIM", "TYPEOUT",

U

"UNDEFINE", "Undelete", "Разкрий", "Съюз", "ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ", "UNIQUEKEY", "Неизвестно", "Актуализация", "ГОРЕН", "Използването"

"USEBROWSER", "Потребител", "ИЗПОЛЗВАЙКИ",

V

"VALUE", "стойности", "VALUEVAR", "VAR", "VARBINARY", "VARCHAR", "VARP", "Различна", "Преглед", "VIEWNAME",

W

"WEIGHTVAR", "КОГА", "КОГАТО И ДА Е", "където", "С", "Работа", "Пишат",

х

"XOR",

Y

"Година", "ДА НЕ", "Ю. Н.",

Z

"ЗОНА",

// JavaScript KeyWords

"тревога", "IsFinite", "Personalbar", "Котва", "IsNan", "Plug-in", "■ площ", "Java", "Печат", "аргументи", "JavaArray", "Бърза", "Array", "JavaClass", "Прототип", "Присвои", "JavaObject", "Радио", "Замъгляване", "JavaPackage", "Код", "Булева", "Дължина", "RegExp", "Button", "Линк", "releaseEvents", "Callee", "Място", "Нулиране", "Повикващия", "Местоположение", "ResizeBy", "captureEvents", "Locationbar", "ResizeTo", "Отметката", "Математика", "RouteEvent", "ClearInterval", "MenuBar", "Превъртане", "ClearTimeout", "MimeType", "превъртане", "близо", "MoveBy", "ScrollBy", "Затворен", "MoveTo", "ScrollTo", "Потвърждавам"

"Име", "Избор", "Конструктор", "NaN", "Аз", "Дата", "Навигация", "SetInterval", "DefaultStatus", "Навигатор", "SetTimeout", "Документ", "Навигатор", "Статус", "Документ", "Netscape", "Лента за състоянието", "Елемент", "Number", "Спри се", "Избяга", "Обект", "String", "Оценка", "OnBlur", "Изпращане", "Качване на файл", "OnError", "Слънце", "намирам", "OnFocus", "Развалям", "Фокусира", "При зареждане", "Текст", "Форма", "OnUnload", "Текстовото поле", "Кадър", "Отворен", "Лентата", "Рамки", "Отварачка", "Горна част", "Функция", "Вариант", "ToString", "GetClass", "OuterHeight", "Екранирането", "Скрити", "OuterWidth", "Untaint", "История", "пакети", "Unwatch", "История", "PageXoffset", "стойност на", "У дома", "PageYoffset", "гледам", "Образ", "Родител", "Прозорец", "Безкрайност", "ParseFloat", "Прозорец", "InnerHeight", "ParseInt", "InnerWidth", "Password", "Улов", "ENUM", "Хвърлят", "Клас", "Обхваща", "опитвам", "Конст", "Най-накрая", "Дебъгер", "Супер", "Абстрактно", "сечива", "Защитени", "Булев", "InstanceOf", "Обществена", "Байт", "INT", "къс", "Чар", "Интерфейс", "Статичен", "Удвои", "Дълги", "Синхронизирано"

"Фалшива", "местен", "Хвърля", "финал", "нула", "Преходно", "Плава", "пакет", "вярно", "Отидох в", "Частен", "Пауза", "Износ", "Върне", "Случай", "за", "Ключ", "Коментар", "Функция", "това", "продължи", "Ако", "тип", "по подразбиране", "Внос", "Var", "Изтрий", "В", "Празнота", "Правя", "Етикет", "докато", "Друго", "Нов", "С",

Запазени думи

Запазени думи в PDF и Word Doc формати

PDF

Изтеглете Epi Info TM 7, Ръководство за потребителя, Запазени думи за PDF pdf икона [PDF - 188 KB]:

Версия за печат на Ръководството за потребителя на пълния Epi Info TM 7, запазени думи, достъпна за изтегляне в PDF формат.

Популярни по теми