Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Стратегически план - Относно - Междуведомствено сътрудничество за анализ на безопасността на храните - Безопасност на храните

Съдържание:

Стратегически план - Относно - Междуведомствено сътрудничество за анализ на безопасността на храните - Безопасност на храните
Стратегически план - Относно - Междуведомствено сътрудничество за анализ на безопасността на храните - Безопасност на храните
Anonim

Стратегическият план на IFSAC за 2017–2021 г. Cdc-pdf [PDF - 12 страници] очертава цели и задачи за петгодишния период.

Цели

 1. Подобрете събирането и качеството на съответните изходни данни
 2. Подобрете използването на съществуващите регулаторни източници на данни за наблюдение на болести
 3. Включете геномни данни и други нови източници на данни
 4. Разгледайте начините за справяне с ключовите пропуски в качеството, методите и моделите на данните
 5. Разработване на нови аналитични подходи и модели за максимално използване на вече наличните данни
 6. Разширете наличието на техническа и научна експертиза чрез сътрудничество с вътрешни и външни партньори
 7. Подобрете връзките и ангажираността както с вътрешни, така и с външни групи
 8. Подобряване на синтеза, интерпретацията и разпространението на аналитични констатации за множество аудитории

План за действие

Cdc-pdf на IFSAC план за действие [PDF - 5 страници] описва текущи, нови и потенциални бъдещи проекти, които подкрепят изпълнението на стратегическия план за периода 2017–2021 г.

Приоритетни патогени

IFSAC определи четири приоритетни патогена като първоначален фокус на проектите:

 1. салмонела
 2. Е. coli O157: H7
 3. Listeria monocytogenes (Lm)
 4. Campylobacter

Популярни по теми