Logo bg.centerdiseasecondtrol.com

Нови ресурси за профилактика на инфекции в стоматологични условия

Съдържание:

Нови ресурси за профилактика на инфекции в стоматологични условия
Нови ресурси за профилактика на инфекции в стоматологични условия
Anonim

За незабавно издаване: вторник, 29 март 2016 г.

За контакти: CDC Media Relations

404-639-3286

Препис | звуков

Какво

Центровете за контрол и профилактика на заболяванията днес пуснаха нов ресурс, предназначен да помогне на специалистите по дентална медицина да предотвратят инфекции.

Новият ресурс, „Обобщение на практиките за профилактика на инфекцията в дентални условия: основни очаквания за безопасна грижа“, обединява препоръките на CDC от „Насоки за контрол на инфекциите в стоматологичните здравни заведения от 2003 г.“, което е стандартът на практиката за клиничната стоматология както и други препоръки, публикувани в ръководните документи на CDC от 2003 г.

Ресурсът включва инструменти за подпомагане на зъболекарския персонал да спазва указанията за превенция на инфекции. Те включват:

  • обобщение на основните принципи за предотвратяване на инфекции и препоръки за стоматологични условия;
  • контролен списък за оценка на съответствието на стоматологичния персонал с препоръките на административната и клиничната практика за предотвратяване на инфекции;
  • ключови справки и ресурси за всяка област на фокус, включително стерилизация, безопасни инжекционни практики и хигиена на ръцете в стоматологични условия.

Изчерпателният, лесен за използване ресурс може да помогне на зъболекарския персонал да поддържа правилни практики за профилактика на инфекции.

Препоръките подчертават важността да има един човек във всяка дентална практика, определен за координатор на превенцията на инфекции. Координаторът ще разработи писмени политики за предотвратяване на инфекции въз основа на насоки, основани на доказателства, отбелязани в новия ресурс. Координаторът може да помогне да се гарантира, че персоналът по дентална медицинска помощ е запознат с необходимото оборудване и консумативи и трябва да се занимава с проблемите за превенция на инфекции с всички членове на персонала.

Популярни по теми